Rozvoz inkontinentních pomůcek zdarma až do bytu

zn. ABRI, HARTMANN, TENA a RAUSCHER ve Vámi určený den a hodinu, aby Vám tento čas vyhovoval a navíc ke každému kartonu plenkových kalhotek obdržíte pytel na likvidaci použitých kalhotek zdarma. Vzorky pomůcek zdarma. Dodané pomůcky složí náš pracovník na vámi určené místo. Máte možnost výměny jakékoli námi dodané inkontinentní pomůcky, za pomůcku vyhovující. Proškolíme váš personál ohledně ideální volby a kombinace pomůcek. V rámci dodávek inkontinentních pomůcek nabízíme při opravě vozíků, chodítek i ostatních pomůcek práci našeho technika zdarma, zaplatíte pouze náhradní díly.